Prensa
Notas de prensa

35 persones de col·lectius vulnerables seran contractades amb la intermediació d’AEBALL


La patronal AEBALL va iniciar el passat mes d’octubre, per vuitè any consecutiu, el Programa 30 Plus (un programa subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i pel Servei Públic d'Ocupació Estatal - Ministeri de Treball i Economia Social en el marc del Programa SOC-30 Plus) que té per objectiu afavorir la inserció laboral de persones majors de 30 anys en situació d’atur, mitjançant experiència laboral durant un mínim de 6 o 9 mesos, acompanyada de formació i tutorització, atenent a les necessitats reals de les empreses.

En aquesta edició del programa, es prioritzarà la contractació de persones majors de 45 anys i de les persones majors de 30 anys i en situació de desocupació de llarga durada (un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos), ambdós són col·lectius amb una taxa d’atur més elevada i que tenen més complicat el seu retorn al mercat laboral.

Les persones seleccionades rebran una formació especialitzada en el seu sector i tutorització durant tot el programa, i les empreses gaudiran d’una subvenció a la contractació de 1.260 € al mes per jornada completa durant un període d’entre 6 i 9 mesos (fins a 11.340 €). El contracte laboral pot ser eventual o indefinit i ha de tenir un mínim de 20 hores setmanals. A més, la subvenció és compatible amb altres incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social previstes per cada contracte laboral.

Des de la patronal es col·labora amb l’empresa per a la detecció del lloc de treball i la definició del perfil professional, així com la recerca de persones adequades segons els requisits de les empreses. També acompanya a les empreses en la sol·licitud de subvenció. La persona contractada ha de participar en una formació específica segons el lloc de treball a cobrir. Aquesta formació l’organitza també AEBALL i no té cap cost per a les empreses. A més, les persones contractades rebran una tutorització durant tot el contracte per part de l'equip d'experts d’AEBALL.

El període de contractació a través d’aquest programa finalitza l'1 de gener de 2024 per als contractes de 9 mesos i fins a l'1 d'abril de 2024 per als contractes de 6 mesos.

A l'anterior convocatòria, que va finalitzar el passat mes de març, AEBALL va aconseguir inserir les 39 contractacions per a les quals tenia subvenció atorgada. Gràcies a això, 22 homes i 17 dones van començar a treballar en empreses del territori, dels quals el 60% tenien més de 45 anys i un 33% eren persones en situació d’atur de llarga durada. Cal destacar que el 75% de les persones contractades continuen treballant en la mateixa empresa, després de finalitzar el període subvencionat.

Les empreses i candidats interessats poden adreçar-se a rrhh@aeball.net

#AeballEmpresesCreantValor
Fecha: 16/11/2023
35 persones de col·lectius vulnerables seran contractades amb la intermediació d’AEBALL
<< Volver


Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona