Prensa
Notas de prensa

AEBALL alerta que l'absentisme laboral està afectant la projecció de les empreses i presenta solucions per reduir-lo


AEBALL/UPMBALL va organitzar, de la mà de Foment del Treball, la jornada Gestió de l'absentisme: Eines i solucions, celebrada el 19 de setembre. Més de 35 empreses van participar en la sessió. Aquesta jornada forma part dels Plans de Formació de l’àmbit de Catalunya, adreçats a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva i compta amb el suport del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

A la jornada, que es va celebrar en format online, es va exposar que l’absentisme és un problema important per a les empreses donat l'increment dels indicadors dels últims anys. Segons l'informe d'absentisme laboral a Espanya elaborat per Randstad, durant el primer trimestre de 2023 no van acudir als seus llocs de treball un total d'1.290.244 persones treballadores, de les quals el 23,1% es va absentar sense disposar d'una baixa laboral. Això va suposar per a les empreses una pèrdua d'un 6,5% del total d'hores pactades de treball efectiu. Així, l'absentisme laboral provoca uns efectes negatius en l'estabilitat i projecció de les empreses, ja que incideix directament en la seva productivitat i competitivitat.

L'absentisme ocorre quan l'empleat s'absenta del seu lloc de treball, de manera constant o no, i de forma justificada, o no justificada. Per això, és important conèixer les principals causes d'absentisme laboral, per a poder combatre-les en cas que succeeixin. Entre les causes justificades d'absentisme estan aquelles ocasionades per malalties, per raons familiars o bé per motius de força major.

Igual que amb les causes de l'absentisme laboral, les seves conseqüències depenen del cas en particular, ja que l'empresa es pot veure en la necessitat de cobrir el lloc destinant recursos humans i econòmics. Si l'absentisme consisteix en una falta injustificada d'un o diverses persones treballadores, es pot tractar amb polítiques de control d'absències. Sobretot per a mantenir un control d'aquest fenomen i detectar les seves principals causes per a combatre'l. Per reduir l'absentisme, s'ha de comptar amb dades que permetin conèixer a l'equip i el problema en particular.

Si bé l'absentisme laboral és un fenomen amb causes lògiques i raonables, l'empresa pot evitar que ocorri per raons internes. Fomentant la motivació laboral, a mesura que s'inculquen els valors corporatius, s'aconsegueix un equip més compromès amb els objectius i responsabilitats del departament. No obstant això, d'aquesta mateixa manera, l'empresa pot evitar que apareguin casos d'absentisme laboral per causes externes. Per exemple, a través de programes de formació, la companyia pot preparar als seus empleats/des perquè coneguin millor les tasques dels seus companys/es, en cas de necessitar que cobreixin una vacant. Així, es minimitzen els efectes que un possible cas d'absentisme laboral pugui provocar.

Una de les conclusions principals de la jornada, i és que "el lideratge del segle XXI és emocional. S'han de treballar les emocions, perquè aquesta és la variable discriminativa de la gestió del canvi, si no hauran tensions internes i fugida de talent". Únicament denotant i detonant emocions podrem revertir males praxis.

Per AEBALL és important prevenir i reduir l'absentisme laboral a les empreses per ajudar a augmentar la productivitat laboral, millorar la competitivitat empresarial, rendibilitzar la inversió preventiva, crear un entorn laboral més segur i saludable, reduir les taxes d'accidentabilitat laboral, reduir el nombre de baixes laborals i els seus costos associats, optimitzar els recursos disponibles de l'empresa i millorar la reputació corporativa.

#AeballEmpresesCreantValor
Fecha: 22/09/2023
AEBALL alerta que l'absentisme laboral està afectant la projecció de les empreses i presenta solucions per reduir-lo
<< Volver


Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona