Prensa
Notas de prensa

Es formalitzen 3.140 compravendes immobiliàries a L'Hospitalet i el Baix Llobregat durant el quart trimestre de 2022


El Fòrum Empresarial del Llobregat ha publicat l’Informe sobre Conjuntura Econòmica de L’Hospitalet i el Baix Llobregat corresponent al 1r trimestre del 2023.

En el quart trimestre de 2022 es van formalitzar 3.140 compravendes immobiliàries, la qual cosa implica un augment del 3,2% respecte a les 3.042 operacions del quart trimestre de 2019, dades pre-Covid. Si fem la comparativa amb l’any 2021, l’increment és de l’11,4%, lluny de les xifres de 38% que trobàvem en trimestres anteriors.

Si a finals de 2021 teníem xifres d’increment d’operacions al voltant del 32%, aquestes variacions respecte al mateix trimestre de l’any anterior van en direcció oposada als increments de l’euríbor, observant-se xifres del 29,8%, 18,4%, 13,2% i 6,1% respectivament. Tenint en compte que encara no s’ha arribat al sostre de l’euríbor, sembla que dintre de poc veurem taxes negatives. A més a més, si afegim els increments de preu dels habitatges, cada cop és més difícil l’adquisició de la primera llar. Dintre de la nostra comarca trobem sis de les cent localitats més cares de tot Espanya: Castelldefels (de moda entre futbolistes i milionaris), Esplugues de Llobregat, Gavà, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí i Molins de Rei.

Per volum absolut, destaquen les compravendes realitzades a L’Hospitalet de Llobregat (912), Cornellà de Llobregat (260), Sant Boi de Llobregat (218) i Viladecans (206). En aquesta ocasió ja veiem com només 10 localitats han vist augmentar el seu volum d’operacions respecte a un any enrere; i només Pallejà augmenta en més de deu (18) el volum de transaccions.

Evolució heterogènia de l’economia catalana

A finals de 2022 s’ha recuperat el nivell previ a la pandèmia (un 0,39% per sobre de desembre de 2019). En el quart trimestre, els serveis han incrementat un 5,5% interanual, impulsats pels serveis de mercat (sobretot activitats professionals i tecnològiques). La construcció ha tingut un creixement notable (4,8% interanual), però amb perspectives d’alentiment per la pujada dels costos financers. En canvi, els sectors industrial i agrari mostren davallades importants (d’un -3,0% i d’un -14,8% interanual). Dins la indústria, contrasta el to favorable dels productes farmacèutics amb l’evolució negativa del tèxtil, la indústria química i les altres indústries manufactureres.

Poden consultar l'informe complet: INFORME SOBRE LA CONJUNTURA ECONÒMICA 1r TRIMESTRE 2023

Més informació: www.femllobregat.cat

#AeballEmpresesCreantValor
Fecha: 28/04/2023
Es formalitzen 3.140 compravendes immobiliàries a L'Hospitalet i el Baix Llobregat durant el quart trimestre de 2022
<< Volver


Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona