Prensa
Notas de prensa

UPMBALL explica de primera mà els nous convenis col·lectius del metall: Siderometal·lúrgic i de Comerç del Metall de la província de Barcelona 2022-2024


UPMBALL ha organitzat dues jornades informatives, una el 17 gener i una altra el 19 de gener, sobre els convenis d'Indústria Siderometal·lúrgica i de Comerç del Metall de la província de Barcelona 2022-2024, respectivament. L'objectiu de les sessions és el d'atendre consultes de les empreses associades.

El conveni d'indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona afecta a uns 200.000 treballadors i és el conveni del metall amb més treballadors afiliats de tota Espanya.

Entre altres aspectes, a les jornades s’expliquen les circumstàncies que han envoltat l'any que han durat les negociacions; es resolen dubtes sobre els increments salarials, compensació/absorció, clàusula de revisió, treball a distància o teletreball, plans d'igualtat, desconnexió digital, jubilació forçosa parcial o durada contractes eventuals, entre altres novetats. Els experts que imparteixen les jornades són: Paz Fiol, responsable del Departament Laboral d'AEBALL/UPMBALL i membre de les taules negociadores i Carlos Gabino Rey, consultor jurídic/laboral d'AEBALL / UPMBALL. Per UPMBALL és molt important mantenir informats als seus socis de totes les novetats que afecten a les seves empreses, per això organitza periòdicament jornades informatives sobre matèries del seu interès.

La Unió Patronal Metal·lúrgica de L'Hospitalet i Baix Llobregat és una organització sense ànim de lucre que va néixer el 1976 a L'Hospitalet de Llobregat. És l'organització empresarial de representació, gestió, defensa, coordinació i foment dels interessos professionals de les empreses que exerceixen activitats econòmiques de caràcter metal·lúrgic en els seus diferents sectors: industrial, comercial i de serveis, dins l'àmbit territorial de L'Hospitalet i del Baix Llobregat, un territori en constant creixement econòmic i social.

UPMBALL agrupa més de 2.000 empreses, que estan ubicades a L'Hospitalet de Llobregat i el Baix Llobregat i generen més de 40.000 llocs de treball, i té contacte directe amb més de 8.000 empreses i entitats de la zona, i de Catalunya, així com administracions públiques, organitzacions i mitjans de comunicació. L'objectiu d'UPMBALL és col·laborar en el progrés econòmic i social dins el marc de l'economia de mercat, així com fomentar la iniciativa privada, promocionant el desenvolupament de les empreses metal·lúrgiques. També defensar les empreses com a motor de l'economia i creadors de riquesa i intermediària amb l'administració perquè així ho reconegui.

#AeballEmpresesCreantValor

Més informació: www.aeball.com
Fecha: 18/01/2023
UPMBALL explica de primera mà els nous convenis col·lectius del metall: Siderometal·lúrgic i de Comerç del Metall de la província de Barcelona 2022-2024
<< Volver


Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona