Prensa
Notas de prensa

Es formalitzen 3.595 compravendes immobiliàries a L'Hospitalet i el Baix Llobregat durant el segon trimestre de 2022


El Fòrum Empresarial del Llobregat ha publicat l’Informe sobre Conjuntura Econòmica de L’Hospitalet i el Baix Llobregat corresponent al 3r trimestre del 2022.

En el segon trimestre de 2022 es van formalitzar 3.595 compravendes immobiliàries, la qual cosa implica un augment del 26% respecte a les dades pre-Covid del segon trimestre de 2019, que varen ser de 2.850 operacions. Si fem la comparativa amb l’any 2021, l’increment és del 85,2%. A partir d’ara, a causa de l’augment dels tipus d’interès amb la finalitat de controlar la inflació i de la incertesa econòmica, no podem fer previsions de l’evolució futura del nombre de compravendes immobiliàries. Tot i això, podem anticipar una més que probable contracció en el tercer trimestre de l’any i un posterior increment en l’últim. Si fem la comparativa amb el primer trimestre de l’any, on l’euríbor estava començant lleugerament la seva pujada, veiem una lleugera acceleració de les operacions d’un 3,2%.

Com sempre, cada localitat té les seves característiques. Així veiem com Sant Andreu de la Barca augmenta un 86,4% en passar de 66 operacions l’any 2021 a 123 o Sant Joan Despí amb +41,9% en passar de 86 a 122 operacions. Per l’altre costat, ha reduït amb força el seu volum de compravendes Castellví de Rosanes (-44,4%), encara que amb xifres absolutes només ha disminuït en 4 operacions.

El preludi de la construcció de nous habitatges

En el segon trimestre de 2022 es varen visar 821 projectes de construcció d’habitatges al nostre territori, preludi de la construcció de nous habitatges. Comparat amb els 702 projectes visats del primer trimestre, implica un augment de quasi el 17% intertrimestral. Si veiem els habitatges visats en els darrers anys, el 2019 ja vam començar a notar una certa reducció dels habitatges iniciats, agreujat en el 2020 per la pandèmia Covid-19. Durant l’any 2021 es va recuperar, amb escreix, la demanda latent arribant a dades comparables a l'última bombolla immobiliària de 2008. I s’espera que aquest any 2022 tornem a tindre un volum d’habitatges nous iniciats similar al de l’any passat. Aquestes dades ens corroboren el fet que el sector de la construcció hagi tingut un lleuger creixement del 0,5% en el segon trimestre de l’any, i no una caiguda com el sector industrial.

Si mirem les dades per localitats es nota, i molt, l'inici de les diferents promocions que es distorsionen. Comparant les dades agregades de l’any 2022 amb 2021, Sant Boi de Llobregat més que duplica tota la construcció del 2021 en només dos trimestres, i Esplugues de Llobregat gairebé l'incrementa un 75%. Però la que s’emporta el creixement més espectacular és Abrera amb un increment del 600 %, ja que va tenir una important promoció a 2020 (94), que no es va repetir a 2021 (11), i en el 2022 ja porta 77 habitatges iniciats.

El Baix Llobregat és la segona comarca en renda familiar disponible bruta de tot Catalunya

Segons dades de l’Idescat, la renda familiar disponible bruta a la comarca del Baix Llobregat (RFDB) va augmentar un 5,0 % en el període 2018-2019. Això implica que la renda per habitant, segons dades publicades aquest estiu, durant l’any 2019 el Baix Llobregat era la segona de Catalunya, amb una renta del 103,6% de la mitjana de tota Catalunya. Les comarques del Barcelonès, amb una renda del 112,2%, del Vallès Occidental (del 101,7%) i del Maresme (del 101,0%) completen les úniques quatre comarques que tenen una renda familiar disponible bruta superior a la mitjana catalana.

En el període 2014-2019, Sant Just Desvern és el municipi on més va créixer la RFDB, entre els municipis de més de 10.000 habitants de tot Catalunya, que ja partia d’una situació considerablement alta. A la banda contrària, entre els municipis on menys ha crescut la RFDB, trobem Sant Andreu de la Barca.

Poden consultar l'informe: ESTUDI INDICADORS SOCIO-ECONÒMICS DEL TERRITORI, 3r TRIMESTRE 2022

#AeballEmpresesCreantValor

Més informació: www.femllobregat.cat
Fecha: 08/11/2022
Es formalitzen 3.595 compravendes immobiliàries a L'Hospitalet i el Baix Llobregat durant el segon trimestre de 2022
<< Volver


Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona