Prensa
Notas de prensa

AEBALL impulsa 4 projectes d'èxit destinats a potenciar la indústria, l'economia circular i la inserció laboral en L'Hospitalet i el Baix Llobregat


L'Associació Empresarial de L'Hospitalet i el Baix Llobregat (AEBALL) va celebrar el passat 21 de juny l'Assemblea General anual de l'entitat. En la reunió, els socis van aprovar els comptes de l'entitat corresponents a l'exercici anterior, el de l'any 2021, així com el pressupost per a l'exercici en curs, el 2022.

En la sessió es va aprovar la Memòria d'activitats i serveis de l'exercici 2021. Conscients dels reptes actuals del sector empresarial, l'entitat va realitzar en 2021 una forta aposta per la formació professional. Una de les dades més representatives és el nombre d'hores invertit en formació: 4.478 hores. D'aquest còmput, 2.438 hores van ser en cursos subvencionats, 1.028 hores de formació subvencionada en Aula Virtual i 1.345 hores de formació transversal (habilitats, idiomes, gestió...). L'entitat va gestionar la bonificació de 110 cursos, la qual cosa equival a més de 80.000 euros de bonificació gestionada a empreses associades. En total, es van realitzar 176 cursos que van congregar a 1.366 alumnes/as. En aquest línia formativa, l'entitat està duent a terme un programa d'orientació per a la millora i el reconeixement competencial de les persones treballadores del sector, acompanyant-les en itineraris personalitzats de formació i/o l'acreditació de les competències reeixides a través de l'experiència professional.

AEBALL promou i facilita la participació de les empreses en programes de diferents àmbits. Concretament, aquest 2021 l'entitat ha liderat projectes per promoure la competitivitat de les empreses i generar un impacte positiu social i econòmic en el territori. Són alguns d’aquests programes: INDTime (per definir com aplicar la reforma horària en l'àmbit industrial), PROCIR (per impulsar la promoció de l'economia circular i la reutilització dels residus plàstics en les empreses de L'Hospitalet i el Baix Llobregat) i Singulars (dirigit a persones menors de 30 anys, inscrites en el programa de garantia juvenil, amb l'objectiu d'inserir-les en el mercat laboral). Esment especial mereix el Programa 30 Plus, dirigit a a facilitar la incorporació laboral de persones majors de 30 anys acompanyada de formació relacionada amb el lloc de treball i tutorització durant tot el procés. Aquest programa a més ofereix subvenció a les empreses que contractin aquest col·lectiu. En 2021 AEBALL va gestionar en el marc d’aquest programa més de 30 contractacions de diferents perfils: mossos de magatzem, electricistes, personal administratiu i comercial. 22 empreses de L’Hospitalet i Baix Llobregat a les que es va tramitar la subvenció corresponent.

En l'Assemblea General, el President de l'entitat, Santiago Ballesté, i la Vicepresidenta i Directora General, M. Rosa Fiol, van presentar els informes relatius a les tasques desenvolupades durant l'últim exercici i les perspectives de futur. La formació, la borsa de treball i els programes d'inserció i acompanyament continuen reforçant-se per facilitar a les empreses la transformació cap a la sostenibilitat i la digitalització, i l'accés a nous mercats i oportunitats. En aquest sentit, destaca la continuïtat amb la labor actual de la Junta Directiva, impulsant tots aquells serveis que ajudin les empreses a poder créixer i accedir a noves oportunitats, de manera sostenible, i mitjançant la digitalització, la cooperació, i assumint el repte d'acompanyar-les perquè puguin comptar amb perfils adaptats a les noves necessitats dels mercats.

#AeballEmpresesCreantValor

Fecha: 22/06/2022
AEBALL impulsa 4 projectes d'èxit destinats a potenciar la indústria, l'economia circular i la inserció laboral en L'Hospitalet i el Baix Llobregat
<< Volver


Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona