Prensa
Notas de prensa

L'Assemblea General d’UPMBALL destaca la importància de que les empreses metal·lúrgiques comptin amb perfils professionals adaptats a les noves oportunitats i tendències del mercat


La Unió Patronal Metal·lúrgica de L'Hospitalet i el Baix Llobregat (UPMBALL) va celebrar el 31 de maig l'Assemblea General anual de l'entitat. En la reunió, els socis van aprovar els comptes de l’entitat corresponents a l’exercici anterior, el de l’any 2021, així com el pressupost per l’exercici en curs, el 2022.

A la sessió es va aprovar la Memòria d’activitats i serveis de l'exercici 2021. Una de les dades més representatives és que la borsa de treball va rebre 11.235 currículums i va gestionar 256 ofertes laborals. A més, destaquen les 1.238 hores de formació tècnica metal·lúrgica específica i les 506 hores de formació en Prevenció de Riscos Laborals (PRL) del sector metal·lúrgic.

Conscients dels reptes actuals del sector metal·lúrgic, l’entitat va realitzar en 2021 una forta aposta per la formació tècnica, orientada a facilitar a les empreses la seva transformació cap a la sostenibilitat, la indústria 4.0 i la digitalització. Així mateix, s’està duent a terme un programa d’orientació per a la millora i el reconeixement competencial de les persones treballadores del sector, acompanyant-les en itineraris personalitzats de formació i/o l’acreditació de les competències assolides a través de l’experiència professional.

UPMBALL assessora als socis sobre qualsevol tema del seu interès: econòmic, laboral, fiscal, Recursos Humans... En aquest sentit, van ser més de 25.400 les consultes ateses. Així mateix, es van enviar 204 mails informatius i 261 circulars als associats.

A l'Assemblea General, el President de l’entitat, Santiago Ballesté, i la Vicepresidenta i Directora General, M. Rosa Fiol, van presentar els informes relatius a les tasques desenvolupades durant el darrer exercici i les perspectives de futur. En aquest sentit, destaca la continuïtat amb la labor actual de la Junta Directiva, impulsant tots aquells serveis que ajudin a les empreses a poder créixer i accedir a noves oportunitats, de forma sostenible, i mitjançant la digitalització, la cooperació, i assumint el repte d’acompanyar-les perquè puguin comptar amb perfils adaptats a les noves necessitats dels mercats.

#TreballemPerGuanyarElFutur
Fecha: 31/05/2022
L'Assemblea General d’UPMBALL destaca la importància de que les empreses metal·lúrgiques comptin amb perfils professionals adaptats a les noves oportunitats i tendències del mercat
<< Volver


Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona