NOVEDADES
NOVEDADES

AEBALL aposta per l´orientació professional per tal d´impulsar els perfils de fabricació mecànica, molt demandats


El programa Projecta’t, promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, està tenint una gran acceptació entre les persones treballadores a sis mesos d'haver iniciat. El programa que està desenvolupant AEBALL, està focalitzat en el sector del Metall, concretament en fabricació mecànica, degut en gran part al gran nombre d'empreses d'aquest sector situades en el territori de L’Hospitalet i el Baix Llobregat. L'objectiu és acompanyar a les persones treballadores en la millora de les seves competències per desenvolupar el seu lloc de treball i la seva trajectòria laboral.

L'orientació professional per a persones en actiu és fonamental per a la millora de les seves competències. Permet dissenyar itineraris formatius d'alt impacte, optimitzar el perfil professional i accedir a l'acreditació de competències aconseguides a través de l'experiència professional. En conseqüència, la persona orientada té l'oportunitat d'adequar les seves competències als llocs de treball demandats actualment.

Per això, s'ha dissenyat un procés d'orientació individualitzat, col·laboratiu, en el qual la persona orientada defineix els seus objectius de la mà de la persona orientadora que és guia i referent en cadascuna de les accions que es determini realitzar. AEBALL, tenint en compte les necessitats del col·lectiu al qual es dirigeix, realitza les sessions d'orientació en modalitat presencial (en la seva seu de L’Hospitalet de Llobregat) o en modalitat virtual, adaptant l'horari d'atenció en el cas que sigui necessari.

Les empreses i, principalment la indústria, viuen immerses en continus canvis tecnològics i normatius que incideixen directament en els recursos humans. L'orientació professional per a persones en actiu és imprescindible per encarar aquesta adaptació amb èxit i assumir nous reptes. A més, és clau per impulsar i fidelizar el talent, afermar l'especialització en els llocs de treball i posicionar-se en el mercat actual.

L'enfocament sectorial del programa està permetent a AEBALL realitzar un estudi dels perfils professionals relacionats amb la fabricació mecànica i com impacten sobre ells els principals reptes als quals s'enfronten les empreses del sector: transformació digital, transició ecològica, gestió de relleu generacional, especialització de les persones treballadores, necessitats d'innovació, etc. Els resultats de l'estudi permetran dissenyar itineraris de formació que ajuden a cobrir les necessitats derivades d'aquests reptes.

#AeballEmpresesCreantValor


Ampliar imagen


Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona