NOVEDADES
NOVEDADES

Més de 30 empreses assisteixen a la darrera jornada d´AEBALL sobre l’assetjament sexual i el tracte denigrant


AEBALL va organitzar el passat 21 de febrer, amb la col·laboració de Fortuny Legal, la jornada virtual en matèria de Protocols per a prevenir i abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe, que es va centrar en explicar les obligacions de l’empresa en matèria d’assetjament, en la prevenció de les situacions d’assetjament, en l’actuació per part de l’empresa davant de casos d’assetjament i la elaboració del protocol per a prevenir i abordar-ho.

Els experts que van impartir la sessió van ser Miquel Fortuny, advocat penalista, i Borja de la Luna, advocat laboralista. Van parlar sobre la reforma del Codi Penal vigent des del 7 d’octubre de 2022. Aquesta reforma ha incorporat dos nous riscos penals imputables a totes les empreses: l’assetjament sexual i el tracte denigrant, que inclou el conegut mobbing laboral. En la sessió es van tractar aquests dos nous delictes, l’abast dels mateixos, així com poden afectar a les empreses i les mesures que caldrà adoptar per mitigar-los, com els protocols d’assetjament o la formació i sensibilització de les persones treballadores, entre d’altres.

Malgrat els esforços per condemnar l'assetjament laboral i sexual a l'àmbit de l'empresa es continuen detectant comportaments verbals o físics que atempten contra la dignitat de les persones, tinguin aquestes el mateix o diferents nivells jeràrquics i hi hagi o no dependència entre víctima i agressor dins l'estructura orgànica de l'entitat. Per tant, tenint en compte que això genera una atmosfera intimidatòria, degradant i ofensiva que, sovint, deriva en greus conseqüències per a la persona afectada, no es pot adoptar una actitud passiva.

Aquesta jornada forma part dels Plans de Formació de l’àmbit de Catalunya, adreçats a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva.

Més informació: AQUÍ

#AeballEmpresesCreantValor


Ampliar imagen


Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona