NOVEDADES
NOVEDADES

Gaudeix d´ajuts a la contractació de fins a 10.500€!


AEBALL ha rebut per setè any consecutiu l’aprovació del Servei d’Ocupació de Catalunya per desenvolupar el PROGRAMA 30 Plus que té per objectiu afavorir la inserció laboral de persones majors de 30 anys en situació d’atur, mitjançant experiència laboral durant un mínim de 6 o 9 mesos, acompanyada de formació i tutorització.

AVANTATGES PER A LES EMPRESES:

- Selecció de candidatures segons els perfils que es necessitin.
- Incorporar treballadors/es que rebran una formació especialitzada en el seu sector.
- Subvenció de 1.166,67€ / mes a jornada durant un període d’entre 6 i 9 mesos (fins 10.500€). La subvenció serà la proporcional a la jornada i al temps treballat. És compatible amb altres incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social previstes per cada contracte laboral.
- Col·laboració d’AEBALL per a la presentació de la documentació necessària per a sol·licitar la subvenció.

REQUISITS DE LES PERSONES A CONTRACTAR:

- Persones de 30 anys o més i en situació de desocupació de llarga durada: en situació de desocupació un mínim de 12 mesos, continuats o no, durant els darrers 18 mesos.
- Persones majors de 45 anys i en situació de desocupació, inscrites com a demandats d’ocupació.

REQUISITS DE LES EMPRESES:

- L’empresa no pot haver acomiadat a una persona treballadora del mateix perfil o categoria professional en els tres mesos anteriors a la contractació.
- Una mateixa empresa pot sol·licitar fins a un màxim de 5 contractes subvencionats.

CARACTERÍSTIQUES DEL PROGRAMA:

- Formalitzar un contracte laboral d’un mínim de 20 hores setmanals i amb una duració mínima de 6 i 9 mesos, en contracte eventual o indefinit.
- La retribució ha de ser la corresponent al conveni i a la categoria professional i, en cap cas, inferior al Salari Mínim Interprofessional.
- La persona contractada ha de participar en una formació d'entre 20 i 100 hores, que organitzarà AEBALL i no tindrà cap cost per a l'empresa. L'empresa ha de garantir la participació del treballador/a en la formació, en cas que es cursi simultàniament amb el contracte, reduint la jornada de treball mentre duri la formació (en cap cas es superaran les 40 hores setmanals entre la jornada laboral i les hores de formació).

Per a més informació, contacti amb Virginia Santolaria al 93 33 704 50 o via email a virginia@aeball.net

#AeballEmpresesCreantValor


Ampliar imagen


Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona