Noticiero empresarial
Información
Publicaciones propias

Umivale publica una campanya per conèixer les normes bàsiques dels primers auxilis


Amb motiu del Dia Mundial dels Primers Auxilis, celebrat el passat 9 de setembre, des de la mútua associada Umivale Activa es va preparar una campanya informativa amb una bateria de fitxes senzilles on conèixer les normes bàsiques dels primers auxilis, què és el sistema d'emergència PAS, com realitzar correctament les maniobres, com dur-les a terme i les diferents actuacions depenent del tipus d'accident.

El protocol PAS consisteix en protegir, avisar i socórrer. Són els tres passos a seguir en cas de presenciar un accident i l’ordre d’aplicar-los. Cal protegir a la víctima i a nosaltres mateixos analitzant l’entorn per detectar possibles riscos i evitar agreujar la situació. També retirar el propi vehicle i senyalitzar la zona, per exemple, en cas d’accident de trànsit, o desconnectar l’electricitat en cas d’accident per contacte elèctric. També s'ha d'avisar al 112 o a altres persones perquè avisin a emergències, així com informar de les circumstàncies de l’accident i de l’estat de la víctima. De la mateixa manera, s'ha de socórrer valorant l'estat de la víctima i actuar, ràpidament, però amb serenitat. En cas de fort impacte, no moure la víctima per no agreujar les seves lesions o no retirar el casc en cas de motoristes.

La campanya recopila mitjançant diverses fitxes les normes bàsiques de primers auxilis a través de l'avaluació primària, és a dir: comprovar els signes vitals de consciència, respiració i pols, i com realitzar una reanimació cardiopulmonar (RCP) en cas de necessitat. A més a més, aquesta campanya hi dedica una fitxa a cadascuna de les següents situacions: amputacions traumàtiques, hemorràgies i estat de xoc, cremades, fractures, luxacions o esquinços, contusions i ferides i obstrucció de les vies respiratòries. L'última fitxa inclosa en aquest catàleg ens indica com actuar davant d'una amputació, on el temps d’actuació és essencial. Tranquil·litzar la víctima (atès que l'amputació se sol associar a un estat de xoc), traslladar-la a un lloc segur, evitar donar-li aliments o líquids que dificultin una posterior anestèsia, i avisar el 112. Controlar l’hemorràgia omplint amb gasa estèril el monyó i embolicar la resta del membre amb una bena elàstica per tallar l’hemorràgia. Només fer un torniquet si l'hemorràgia no es pot controlar o si corre perill la vida de la persona. Si la ferida està bruta netejar amb sèrum. El tractament de la part amputada també és important. Embolicar-la amb gases estèrils o mocadors nets i introduir-la en una bossa de plàstic neta i si és possible tancada hermèticament. A continuació, introduir la bossa segellada dins d’una altra bossa o recipient que contingui aigua amb gel. No col·locar la part amputada en cap cas directament en aigua o en gel.

Més informació: www.umivale.es

#AeballEmpresesCreantValor

El Noticiero Empresarial nº 620
Fecha: 15/09/2023
Umivale publica una campanya per conèixer les normes bàsiques dels primers auxilis
<< Volver


Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona