Noticiero empresarial
Información
Publicaciones propias

AEBALL ofereix orientació professional a persones en actiu, en el marc del Programa Projecta’t


AEBALL continua apostant per una orientació específica, professionalitzadora, que ajudi a desenvolupar el talent de les persones en actiu i la competitivitat de les seves empreses. Per aquest motiu, un any més, ofereix el servei d’orientació professional adreçat a persones en actiu, en el marc del Programa Projecta’t, promogut pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya, amb l’objectiu de conduir a les persones treballadores en la millora de les seves competències per desenvolupar el seu lloc de treball.

“L'orientació professional per a persones en actiu és fonamental per a la millora de les seves competències. Permet dissenyar itineraris formatius d’alt impacte, l’adequació competencial al lloc de treball i, si és el cas, accedir a l’acreditació de competències assolides a través de l’experiència professional. Per a les empreses, aquest aspecte és clau per impulsar i fidelitzar el talent” explica M. Rosa Fiol, Vicepresidenta i Directora General d’AEBALL.

El servei ofert des de la patronal consisteix en una orientació que es realitza a través del treball individual amb un itinerari personalitzat adaptat totalment a les necessitats de les persones participants. L’equip orientador facilitarà el coneixement de la situació actual del mercat laboral i les tendències a curt/mig termini per a que serveixi de punt de partida a l’hora de fixar els objectius professionals de la persona participant i per consensuar un full de ruta per poder assolir-los.

Des d’AEBALL s’està treballant també directament amb les empreses del territori per tal d’establir solucions d’orientació per a les seves persones treballadores. “Gràcies al procés d’orientació, les empreses poden realitzar plans de formació que possibilitin l’adaptació a les transformacions dels llocs de treball. Les empreses i, principalment la indústria, viuen immerses en continus canvis tecnològics i normatius que incideixen directament en el recursos humans. L’orientació professional per a persones en actiu és imprescindible per encarar aquesta adaptació amb èxit i assumir nous reptes”, argumenta Fiol.

Per facilitar la participació, l’equip d’orientadores d’AEBALL realitza les sessions de treball de manera presencial o virtual. El servei és totalment subvencionat pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. Amb la participació en aquest programa, AEBALL referma el seu objectiu d’impulsar el creixement i la millora professional de l’actiu més important de les empreses: el seu capital humà.

INSCRIPCIONS AQUÍ

#AeballEmpresesCreantValor

El Noticiero Empresarial nº 598
Fecha: 17/03/2023




AEBALL ofereix orientació professional a persones en actiu, en el marc del Programa Projecta’t
<< Volver


Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona