Cursos de Formación
Servicios

INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS

Imprimir

OBJETIVO:
Aplicar les eines i solucions en el procés d'instal·lació dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics. (VE) en diversos contextos.
Objectius especifics:
-Identificar les millores i els objectius de l'ús del vehicle elèctric durant el procés d'instal·lació de recàrrega i els diversos sistemes.
-Aplicar els esquemes d'instal·lació en diversos contextos públics i privats.

DIRIGIDO A:
• Persones que cotitzin per Règim General o Autònom. • Persones en situació d'atur: Les places per aquest col·lectiu estan totalment esgotades. *L’alumne ha de complir com a mínim alguns dels requisits següents: • Certificat de professionalitat nivell 1. • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica) • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent. • Títol de Tècnic (FP Grau Mig) o equivalent. • Certificat de Professionalitat de nivell 2. • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig. • Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la universitat. Quan l'aspirant no disposi de l'acreditació o titulació requerida demostrarà els coneixements i competències suficients a través d'una prova d'accés.

DATOS GENERALES DEL CURSO:
FECHA INICIO: 17/06/2024
FECHA FINALIZACIÓN: 04/07/2024
HORAS: 25 H.
DÍAS SEMANA: Lunes, Jueves
HORARIO: De 15:00h. hasta 20:00h.
Dias de clase en Junio: 17, 20 i 27
Dias de clase en Julio: 1 i 4

CONTENIDO:
Característiques del Vehicle Elèctric (VE) (10 hores)
• Descripció de l'evolució del VE: Per què i amb quina finalitat potenciar el desplegament del VE: millores ambientals, nou model energètic i millores salut. PIRVEC (presentació de l'ICAEN). Tipus de VE disponibles al mercat. Solucions de recàrrega de VE: ràpida, semiràpida i normal. Normativa actual del VE.
• Anàlisi del rol de l'instal·lador elèctric: Què necessita saber. Quin és el paper.
• Explicació i visió general de la tecnologia sobre instal·lacions de recàrrega de VE. Maneres de recàrrega. Tipus de connectors. Sistemes i equips de recàrrega. Manteniment dels punts de recàrrega.

Esquemes d'instal·lació (15 hores)
• Descripció dels esquemes d'instal·lació per a la recàrrega de vehicles elèctrics: Instal·lació a aparcaments d'habitatges unifamiliars. Instal·lació a aparcaments o estacionaments col·lectius d'edificis en règim de propietat Horitzontal. Instal·lacions de recàrrega en via pública o amb potències superiors a 7 kW: semiràpida (entre 7 i 22 kW) i/o ràpida (potència superior a 50 kW).
• Identificació de la previsió de càrregues segons l'esquema de la instal·lació: Esquemes possibles segons ITC-BT 52. Recàlcul de la potència elèctrica necessària en un edifici.
• Enumeració dels requisits generals per a la instal·lació: Alimentació. Sistemes de connexió del neutre. Canalitzacions. Envoltants del conjunt d'aparells. Punt de connexió. Comptador secundari de mesura de l'energia.
• Anàlisi de la comunicació entre les estacions de càrrega i el sistema central: Protocols de comunicació. Sistemes de gestió (Scada). Back office
• Anàlisi de projectes singulars: Smart cities. V2G. Second life Batteryv
• Aplicació de recàrrega: Resultats i conclusions

LUGAR DE REALIZACIÓN :
SALESIANS SARRIÀ
Passeig Sant Joan Bosco 42, 08017 de Barcelona


INSCRIPCIÓN :
Omplint la fitxa d'inscripció
Curs Subvencionat: “Accions realitzades dins del Programa promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya"

INSCRIPCIÓN FICHA ALUMNO

Una vez recibida la solicitud de inscripción, contactaremos para confirmarle la disponibilidad de plaza y solicitarle la documentación necesaria.

VolverAvda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona