Ventajas y descuentos
Ver todos los acuerdos

PROJECTE FUNDACIÓ MAPFRE: JUNTS HO PODEM FER

Ventajas y descuentos AEBALL/UPMBALL col·labora amb el Programa Junts Ho Podem Fer, per a la Integració Laboral de Persones amb Discapacitat de FUNDACIÓN MAPFRE, l’objectiu del qual és la incorporació laboral de persones amb dificultats, com per exemple, les persones amb discapacitat intel·lectual i mental. El propòsit és dissenyar i desenvolupar nous mètodes d’inserció laboral, amb un nou enfocament per mirar de pal·liar la discriminació i la desigualtat en què es troba aquest col·lectiu.

El Programa tracta de fomentar les relacions entre les empreses i les entitats socials des d’un enfocament innovador, perquè l’empresa actuï com a motor de transformació de la societat, en termes d’equitat i cohesió social en l’àmbit de la responsabilitat social corporativa.

QUI SE'N POT BENEFICIAR

- Les persones amb discapacitat intel·lectual i mental en situació de desocupació.
- Les empreses interessades a integrar persones amb discapacitat, a qui el Programa ofereix tot el procés d’intermediació adaptat a les seves necessitats, amb un servei d’assessorament integral i gratuït, i acompanyat durant tot el procés, assegurant l’èxit de la inserció laboral.

QUÈ OFEREIX A LES EMPRESES

- Selecció de personal format i motivat
- Formació a mida “exhaustiva”: avaluació, orientació específica i formació professional segons les necessitats de la companyia i el lloc de treball concret.
- Seguiment i suport durant tot el procés.
- Possibles candidats per a pràctiques professionals

BENEFICIS PRINCIPALS:

- Incentius econòmics:
Bonificacions a la quota de la Seguretat Social.
Subvencions.
Incentius fiscals: Deducció de l’Impost de Societats.

- Compliment de la Llei 13/1982, d’integració social del minusvàlid (LISMI), que estableix la obligació de contractar un nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al 2% per les empreses de més de 50 treballadors.

- RSC - Responsabilitat Social Corporativa: Reconeixement social de la companyia.

- Motivació i retenció dels RRHH: Millor clima intern, menys rotació, més motivació, fent possible l’orgull de pertànyer a la companyia.

Els facilitem un INFORME SOBRE ELS SECTORS MÉS PROCLIUS A LA INTEGRACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT, entre els quals es troben la hostaleria, la neteja, la fusteria, el comerç, la copisteria i les arts gràfiques, la construcció, les instal·lacions i els manteniments, les manufactures i els manipulats, serveis de recepció, troquelats, etc.

Per a més informació poden contactar amb Neus Olea (neus@aeball.net).

www.juntossomoscapaces.org


DOCUMENTOS ANEXOS:
<< VolverAvda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona