Club del talent

Seminarios y JornadasJornada virtual: Situaci actual dels acomiadaments i les seves conseqncies


FECHA: 09/05/2023

Des d'AEBALL/UPMBALL, de la m de Foment del Treball, hem organitzat la jornada Situaci actual dels acomiadaments i les seves conseqncies, que es celebrar el proper 9 de maig en format online.

L'extinci del contracte de treball suposa la finalitzaci de la relaci laboral entre empresa i la persona treballadora. Sn variades les causes: les consignades vlidament al contracte, per mobilitat funcional, mutu acord entre les parts, expiraci del temps convingut o realitzaci de l'obra o servei objecte del contracte. Tamb per mort, jubilaci, incapacitat o extinci de la personalitat jurdica del contractant o per dimissi, mort, gran invalidesa, incapacitat permanent jubilaci de la persona treballadora.

Altres supsits sn la fora major o lacomiadament en el que l'empresari/a pren la decisi unilateral d'acabar amb la relaci laboral. Sanalitzaran qestions com: tipus dacomiadaments (amb especial referncia a la carta dacomiadament), requisits en atenci a les diferents causes que el poden motivar i conseqncies de lacomiadament: procedncia, improcedncia i nullitat.

PROGRAMA

- Pronunciaments dels jutjats i tribunals de lo social en matria de nullitat dels acomiadaments en situacions de IT arran de la promulgaci de la Llei 15/2022, de 12 de Juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminaci.
- Altres pronunciaments despecial rellevncia en la gesti de les relacions laborals en la empresa.

EXPERTA

Misi Borrs Cabacs, advocada.


Avda. Fabregada, 93, 1 3, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona