Club del talent

Seminarios y JornadasJornada virtual: Incorporaci de nous delictes que generen Responsabilitat Penal Corporativa per a les empreses, lassetjament sexual i el tracte denigrant


FECHA: 21/02/2023

Ampliar imagen

AEBALL, juntament amb Fortuny Legal, organitza el proper 21 de febrer un webinar sobre la reforma del Codi Penal vigent des del 7 doctubre de 2022. Aquesta reforma ha incorporat dos nous riscos penals imputables a totes les empreses: lassetjament sexual i el tracte denigrant, que inclou el conegut mobbing laboral. En aquesta sessi es tractaran aquests dos nous delictes, labast dels mateixos, aix com poden afectar a les empreses i les mesures que caldr adoptar per mitigar-los, com els protocols dassetjament o la formaci i sensibilitzaci de les persones treballadores, entre daltres.

Malgrat els esforos per condemnar l'assetjament laboral i sexual a l'mbit de l'empresa es continuen detectant comportaments verbals o fsics que atempten contra la dignitat de les persones, tinguin aquestes el mateix o diferents nivells jerrquics i hi hagi o no dependncia entre vctima i agressor dins l'estructura orgnica de l'entitat. Per tant, tenint en compte que aix genera una atmosfera intimidatria, degradant i ofensiva que, sovint, deriva en greus conseqncies per a la persona afectada, no es pot adoptar una actitud passiva. Aquesta sessi en matria de Protocols per a prevenir i abordar lassetjament sexual i per ra de sexe, es centrar en explicar les obligacions de lempresa en matria dassetjament, en la prevenci de les situacions dassetjament, en lactuaci per part de lempresa davant de casos dassetjament i la elaboraci del protocol per a prevenir i abordar-ho.

PROGRAMA

- La Llei del Solo S es S
- El delicte contra la integritat moral: abast i conseqncies
- El delicte dassetjament sexual: abast i conseqncies
- Implicacions daquests nous delictes pel Model de Prevenci de Delictes
- Qu s l'assetjament laboral i qu s l'assetjament sexual
- Quina s l'operativitat del protocol de prevenci, detecci i tractament d'aquestes conductes
- Quines sn les responsabilitats de l'empresa en relaci amb la investigaci i la tramitaci d'aquests casos
- Com implementar i aplicar efectivament un protocol de prevenci i actuaci davant l'assetjament a l'empresa

EXPERT

Miquel Fortuny s advocat penalista, especialista en delictes econmic-corporatius, amb ms de 25 anys d'exercici professional, dins dels quals ha dirigit, implementat i desenvolupat diversos projectes de Corporate Compliance tant per a empreses cotitzades i grans empreses, com per a PIME, portant la defensa penal d'empreses i directius davant els Tribunals. Actualment s professor collaborador de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona en el Mster de Dret Penal Econmic i Compliance, aix com autor de diversos articles i llibres jurdics especialitzats en Compliance i Dret Penal Corporatiu.

Aquesta jornada forma part dels Plans de Formaci de lmbit de Catalunya, adreats a la capacitaci per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el dileg social i la negociaci collectiva. Nm. dexpedient: STC028/22/000003.


Avda. Fabregada, 93, 1 3, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona