Otros servicios
Servicios

NUEVO SERVICIO: DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO DE TELETRABAJO
EN QUÈ CONSISTEIX EL SERVEI:

Fase 1: Anàlisi
1. Trobada amb l’empresa per tal d’explorar:
- Cultura organitzativa
- Dades bàsiques com facturació, plantilla, evolució de negoci,...
- Processos de recursos humans bàsics
- Experiències prèvies en teletreball

2. Anàlisi intern de l’organització: organigrames, fluxos de treball, procediments, DPT's

Fase 2: Operativa
3. Focus group amb representants de tots els departaments per recollir bones pràctiques, casuístiques principals, elements d'èxit, indicadors de seguiment de productivitat.
4. Redacció del primer esborrany de la Política de teletreball o Protocol de Regulació del Teletreball, que inclourà:
-Objecte
- Regulació del TT
- Definició
- Característiques
- Dret d’informació
- Condicions de feina
- Condicions de seguretat
- Dret a la desconnexió digital
5. Redacció model acord individual de regulació del TT
6. Presentació de l’esborrany i correcció/ajustos a la realitat de l’empresa.
7. Revisió temes legals juntament amb gestoria o departament laboral de la pròpia empresa (o serveis externs), i adequació de la política en cas necessari.
8. Revisió aspectes tècnics i digitals (amb àrea IT de la pròpia empresa o serveis externs.

Fase 3: Implantació
9. Definir pla de comunicació del protocol de teletreball i execució del mateix
10. Prova pilot (si s’escau)
11. Acompanyament en la posada en marxa del protocol. Resolució de dubtes/consultes/...

Fase 4: Avaluació
12. Revisió dels resultats després de 3 mesos: modificació -si s’escau- del protocol per adequar-lo a la realitat i solucionar les problemàtiques que eventualment hagin pogut aparèixer.

PREU ESPECIAL PER EMPRESES ASSOCIADES

- Menys de 10 treballadors: 1.500 € + IVA
- De 10 a 50 treballadors: 2.500 € + IVA
- De 51 a 100 treballadors: 3.000 € + IVA
- Més de 100 treballadors: a valorar en cada cas

El preu és especial per empreses associades d’AEBALL i UPMBALL i està subjecte a variacions en funció de les necessitats específiques de l’empresa i de la complexitat, i es confirmarà en tot cas a la proposta prèvia.

El Servei el proporciona MEHRS, consultoria especialitzada en RRHH associada i col·laboradora.

Sol·licita més informació: AQUÍ


<< Volver  


Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona