Jornadas Informativas
Actividades

Jornadas previstas para el dia ( 16/5/2023 )

Jornada virtual: Propostes per al desenvolupament de protocols de gestió de conflictes

16/05/2023
Des d'AEBALL/UPMBALL, de la mà de Foment del Treball, hem organitzat la jornada Propostes per al desenvolupament de protocols de gestió de conflictes, que es celebrarà el proper 16 de maig en format online, per tal de descobrir les claus per gaudir d’un entorn laboral segur, saludable i competitiu.

Les xifres relatives als conflictes laborals no paren d’augmentar. I és que, la manca de prevenció dels riscos psicosocials, juntament amb l’increment dels trastorns com l'estrès, l’ansietat o la depressió, han afectat greument al benestar mental i emocional de les persones treballadores, transformant els climes laborals tranquils en hostils. Aturar a temps els conflictes laborals és essencial per evitar conseqüències com: baixa productivitat, augment de l’accidentalitat laboral, alta rotació de personal, desmotivació i incompliment dels objectius, així com la pèrdua de competitivitat empresarial.

Aquesta jornada mostrarà les claus per desenvolupar protocols eficaços que ajudin a prevenir i aturar qualsevol conflicte laboral que es produeixi a les empreses, com agressions físiques, agressions verbals, mobbing i assetjament laboral o sexual.

PROGRAMA

Què són els protocols per la gestió de conflictes?
Què han de contemplar?
Com s’han d’estructurar?
Aspectes conflictius en el seu desenvolupament

EXPERTS

Xavier Pladevall, CEO d’Acció Preventiva i expert en Rendibilitat Preventiva.
Fátima Jiménez, Experta en Riscos Psicosocials i Empresa Saludable d’Acció Preventiva.

FECHA: 16/05/2023
HORA INICIO: 09:30h.
HORA FIN: 11:30h.
LUGAR: VIRTUAL (ZOOM)





Otras jornadas previstas durante el período ( 01/5/2023 - 31/05/2023 )

Jornada: Actualització normativa en matèria laboral: Reforma de pensions, modificacions legislatives i pronunciaments judicials

31/05/2023

Des d'AEBALL/UPMBALL, de la mà de Foment del Treball, hem organitzat la jornada Actualització normativa en matèria laboral: Reforma de pensions, modificacions legislatives i pronunciaments judicials, que es celebrarà el proper 31 de maig en format online, per tal de descobrir les diferents normatives i regulacions que s’han anat dictant en els darrers mesos, amb afectació a les relacions laborals.

PROGRAMA

1. Principals claus de la reforma de pensions: increment de les bases de cotització i altres canvis rellevants en el sistema de pensions

2. Modificacions legislatives introduïdes per diverses normes:
Llei orgànica 1/2023, de 28 de febrer, per la que es modifica la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs.
Llei orgànica 3/2023, de 28 de febrer, d'Ocupació, que reforça el paper de la Inspecció de Treball en el marc de l'acomiadament col·lectiu
Llei 4/2023, de 28 de febrer, que introdueix novetats en l'àmbit laboral per a la garantia i promoció de la igualtat real i efectiva de les persones LGTBI i les seves famílies

3. Pronunciaments judicials de rellevància jurídica

EXPERTA

Misi Borrás Cabacés, advocada.

FECHA: 31/05/2023
HORA INICIO: 9:30h.
HORA FIN: 11:30h.
LUGAR: VIRTUAL (ZOOM)



Jornada virtual: Situació actual dels acomiadaments i les seves conseqüències

09/05/2023

Des d'AEBALL/UPMBALL, de la mà de Foment del Treball, hem organitzat la jornada Situació actual dels acomiadaments i les seves conseqüències, que es celebrarà el proper 9 de maig en format online.

L'extinció del contracte de treball suposa la finalització de la relació laboral entre empresa i la persona treballadora. Són variades les causes: les consignades vàlidament al contracte, per mobilitat funcional, mutu acord entre les parts, expiració del temps convingut o realització de l'obra o servei objecte del contracte. També per mort, jubilació, incapacitat o extinció de la personalitat jurídica del contractant o per dimissió, mort, gran invalidesa, incapacitat permanent jubilació de la persona treballadora.

Altres supòsits són la força major o l’acomiadament en el que l'empresari/a pren la decisió unilateral d'acabar amb la relació laboral. S’analitzaran qüestions com: tipus d’acomiadaments (amb especial referència a la carta d’acomiadament), requisits en atenció a les diferents causes que el poden motivar i conseqüències de l’acomiadament: procedència, improcedència i nul·litat.

PROGRAMA

- Pronunciaments dels jutjats i tribunals de lo social en matèria de nul·litat dels acomiadaments en situacions de IT arran de la promulgació de la Llei 15/2022, de 12 de Juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació.
- Altres pronunciaments d’especial rellevància en la gestió de les relacions laborals en la empresa.

EXPERTA

Misi Borrás Cabacés, advocada.

FECHA: 09/05/2023
HORA INICIO: 09:30h.
HORA FIN: 11:30h.
LUGAR: VIRTUAL (ZOOM)




MAYO 2023  
DL DM DC DJ DV DS DG
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Día con actividad
Día actual


Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona