Cursos de Formación
Servicios

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Imprimir

OBJETIVO:
Objectiu general:
-Elaborar estratègies que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.
Objectius específics:
-Classificar els conceptes claus per a la identificació de conflictes i les seves tipologies.
-Identificar eines de comunicació i gestió emocional davant de situacions conflictives.
-Construir eines aplicables a la gestió de conflictes.

DIRIGIDO A:
• Persones que cotitzin per Règim General o Autònom. • Persones en situació d'atur: Aquest col·lectiu té les places limitades en aquest Pla de Formació.

DATOS GENERALES DEL CURSO:
FECHA INICIO: 26/06/2024
FECHA FINALIZACIÓN: 17/07/2024
HORAS: 30 H.
DÍAS SEMANA: Lunes, Miércoles, Jueves
HORARIO: De 18:00h. hasta 21:00h.
Dias de clase en Junio: 26 i 27
Dias de clase en Julio: 1, 3, 4, 8, 10, 11, 15 i 17

CONTENIDO:
Definició del conflicte i classificació dels elements (10 hores)
• Classificació de les tipologies de conflictes (Moore,1995): Segons la pluralitat de persones implicades. Segons les parts que s'hi oposen. Segons la naturalesa. Segons la percepció. Segons la intensitat.
• Exposició dels elements de conflicte: Persona. Procés. Problema. Anàlisi d'una dinàmica de situació de conflicte: Exposició del Triangle de la Violència (Galtung, 2003). Exemples pràctics de conflicte.

Tècniques de comunicació i gestió emocional (10 hores)
• Definició dels elements en la comunicació segons diverses teories: La Font. El missatge: verbal o no verbal. El canal o via. El receptor/a del missatge.
• Identificació d'elements importants de la comunicació per reduir malentesos: Tècniques de la comunicació assertiva i els seus objectius. Escolta activa. L'empatia. Comunicació intercultural. Comunicació no verbal
• Exposició de ferramentes per a la gestió emocional: Definició de les emocions: negatives, positives, ambigües, socials i estètiques (R. Bisquerra). Eines d'intel·ligència emocional (D. Goleman).

Eines aplicables a la gestió del conflicto (10 hores)
• Classificació dels elements per a una negociació eficaç: Fases. Preparació. Objectius. Solucions. Concessions
• Tècniques de resolució de conflicte: Negociació. Conciliació. Mediació. Arbitratge. Judici
• Anàlisi d'exemples pràctics: Conflictes en àmbits educatius. Conflictes en àmbits laborals. Conflictes en àmbits socials
Adquiriràs eines aplicables a la gestió de conflictes, de comunicació i gestió emocional davant de situacions conflictives.
*La primera sessió serà presencial a les instal·lacions ubicades al Carrer Mestre Candi 22, 08901 de l’Hospitalet.

LUGAR DE REALIZACIÓN :
AULA VIRTUALINSCRIPCIÓN :
Omplint la fitxa d'inscripció
Curs Subvencionat: “Accions realitzades dins del Programa promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya"

INSCRIPCIÓN FICHA ALUMNO

Una vez recibida la solicitud de inscripción, contactaremos para confirmarle la disponibilidad de plaza y solicitarle la documentación necesaria.

VolverAvda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona