Cursos de Formación
Servicios

C.9) ACTIVIDADES DE PREMONTAJE, MONTAJE, CAMBIO DE FORMATO Y ENSAMBLAJE EN FÁBRICAS

Imprimir

OBJETIVO:
Conèixer, d'acord amb l'annex II del III Conveni Col·lectiu Estatal de la Indústria, Tecnologia i Serveis del Sector Metal·lúrgic (CEM) (codi d'acord núm. 99003435011900), que es va signar el 5 de novembre de 2019, els continguts formatius en Prevenció de Riscos obligatoris per als operaris del sector metal·lúrgic de l'ofici corresponent, tot adquirint els coneixements bàsics i essencials per poder desenvolupar el seu treball.

DIRIGIDO A:
Treballadors del conveni del sector de la Metal.lurgia

DATOS GENERALES DEL CURSO:
FECHA INICIO:
FECHA FINALIZACIÓN:
HORAS: 20 H.
DÍAS SEMANA:
HORARIO: De 17:30h. hasta 21:30h.

CONTENIDO:
1. PART COMUNA O TRONCAL.
1.1 Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
Regs i mesures preventives.
Coneixement de l'entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
Emmagatzematge i apilament de materials.
Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.
Ordre i neteja.
Senyalització. Trànsit pel centre de treball.
1.2 Interferències entre activitats.
Activitats simultànies o successives.
1.3 Drets i obligacions.
Marc normatiu general i específic.
Organització de la prevenció.
Foment de la presa de consciència sobre la importància d'involucrar-se en la prevenció de riscos laborals.
Participació, informació, consulta i propostes.
1.4 Seguretat viària.
1.5 Primers auxilis i mesures d'emergència.
Coneixements específics bàsics. Objectius i funcions.

2 PART ESPECÍFICA
2.1. Definició dels treballs
Descripció dels procediments i processos segurs del treball del lloc de treball
2.2 Tècniques preventives específiques.
Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. - Avaluació i informació específica de riscos.
Riscos específics i mesures preventives.*
Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
2.3 Mitjans auxiliars: equips i eines: Riscos derivats de l'ús dels mitjans auxiliars.

LUGAR DE REALIZACIÓN :
IFTEM
Carrer de l'Energia 114, 08940 de Cornellà de Llobregat


INSCRIPCIÓN :
Omplint la fitxa d'inscripció
Curs Subvencionat: “Accions realitzades dins del Contracte Programa promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya"

INSCRIPCIÓN FICHA ALUMNO

Una vez recibida la solicitud de inscripción, contactaremos para confirmarle la disponibilidad de plaza y solicitarle la documentación necesaria.

VolverAvda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona