NOVEDADES
NOVEDADES

Contracta personal amb els ajuts del programa “30 PLUS”


AEBALL ha rebut per tercer any consecutiu l’aprovació del Servei d’Ocupació de Catalunya per a desenvolupar el PROGRAMA 30 Plus que té per objectiu afavorir la inserció laboral de persones majors de 30 anys en situació d’atur, mitjançant experiència laboral durant 6 o 9 mesos, acompanyada de formació i tutorització.

AVANTATGES PER A LES EMPRESES:
- Selecció de candidatures segons els perfils que es necessitin.
- Disposar de persones que rebran una formació especialitzada en el seu sector.
- Subvenció corresponent al Salari Mínim Interprofessional (858,55€ a jornada completa) durant un període d’entre 6 i 9 mesos (fins 7.726,95€). La subvenció serà la proporcional a la jornada i al temps treballat. És compatible amb altres incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social previstes per cada contracte laboral.
- Col·laboració d’AEBALL per a la presentació de la documentació necessària per a la subvenció.

CARACTERÍSTIQUES DEL PROGRAMA:
- Formalitzar un contracte laboral amb el nou treballador d'entre 6 i 9 mesos mínim en contracte eventual o indefinit.
- La retribució ha de ser la corresponent al conveni i a la categoria professional i, en cap cas, inferior al Salari Mínim Interprofessional.
- La persona contractada ha de participar en una formació d'entre 20 i 100 hores, que organitzarà AEBALL i no tindrà cap cost per a l'empresa. L'empresa ha de garantir la participació del treballador/a en la formació, en cas que es cursi simultàniament amb el contracte, reduint la jornada de treball mentre duri la formació (en cap cas es superaran les 40 hores setmanals entre la jornada laboral i les hores de formació).

Des d’AEBALL es col·laborarà amb l’empresa per a la detecció del lloc de treball i la definició del perfil professional. També es dissenyarà el programa de formació que haurà de rebre el candidat per tal de garantir que s’ajusti al màxim al seu lloc de treball i es realitzarà una tutorització durant tot el contracte. Us assessorarem en la modalitat de contractació que millor s’adapti a la vostra empresa i ens encarregarem de la tramitació de la subvenció per contracte.

Per a més informació i/o participar en el projecte: 93 337 04 50 o formacion@aeball.net


Ampliar imagen


Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona