NOVEDADES
NOVEDADES

El 42,3% de les empreses del sector del metall de L´Hospitalet i el Baix Llobregat tenen dificultats en el subministrament de matèries primeres


El 42,3% de les empreses del sector del metall de L'Hospitalet i el Baix Llobregat tenen dificultats en el subministrament d'alguna matèria primera, especialment ferro, acer, coure i components electrònics.

Són dades extretes de l'Enquesta de situació actual de les empreses metal·lúrgiques, que s'ha realitzat a les empreses del territori durant la setmana del 15 al 21 de febrer.

En la major part dels casos, aquestes dificultats de subministrament són conseqüència de l'encariment dels diferents productes, a més del desproveïment i una fabricació inferior a la demanda. De fet, al voltant del 31% de les empreses afirmen que hi ha perill que la seva cadena de fabricació o comercialització s'interrompi per algun motiu.

Pel que fa al finançament, el 30,8% dels enquestats asseguren que han patit un increment superior al 10% del preu d'alguna despesa fixa o variable en els últims tres mesos, principalment matèries primeres i equips de protecció. Tot i això, només un 7,7% de les empreses afirmen tenir problemes per trobar finançament.

Respecte al comerç internacional, el 19,2% de les empreses tenen dificultats per exportar els seus productes - degut principalment a l'encariment del transport transoceànic i l'exportació a Gran Bretanya - i més del 30% tenen dificultats per importar les seves compres, principalment pel Brexit, els preus dels contenidors marítims i els retards en el terminis de lliurament.

Pel que fa a gestió laboral, més del 42% dels enquestats tenen dificultats per realitzar noves contractacions per la manca de personal amb la qualificació necessària específica pel sector i prop d'un 20% troba dificultats en l'actualitat per formar a les seves persones treballadores. En l'àmbit de les gestions amb les administracions públiques, tot i els problemes que es van detectar ara fa prop d'un any, actualment tan sols un 7,7% de les companyies consultades tenen dificultats per a gestionar els ERTO i ERO.

Des de la pandèmia, AEBALL està acompanyant i assessorant contínuament a les empreses en les seves urgències i necessitats derivades de la crisi actual, realitzant estudis i enquestes per detectar les seves principals necessitats i reivindicacions. En aquest sentit, l'entitat va crear la Xarxa de Suport COVID-19 que agrupa i dona visibilitat als diferents projectes empresarials de cooperació que s’estan portant a terme.

Poden consultar els resultats de l'Enquesta del sector del metall en el següent ENLLAÇ

#TreballemPerGuanyarElFutur #EActiVate


Ampliar imagen


Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona