NOVEDADES
NOVEDADES

Subvencions per a empreses de la cadena de valor de la indústria d´automoció. AEBALL/UPMBALL t’acompanya per preparar el teu projecte!


Recentment s’han publicat al DOGC les bases i convocatòries de la línia de subvencions per empreses de la cadena de valor de la indústria d’automoció. Es recomana preparar els vostres projectes amb la màxima celeritat, doncs els de reflexió estratègica s’adjudicaran per ordre d’aprovació, i animem a que contacteu amb AEBALL/UPMBALL per qualsevol consulta o per què us acompanyem en la preparació dels mateixos.

La primera línia d'ajut té per objectiu el manteniment de l'activitat i l¡ocupació, millores en el procés productiu, increment de la capacitat productiva o adequar instal·lacions. La segona línea busca realitzar pocessos de reflexió estratègica i plans de transformació de negoci.

Quantia de la subvenció:

Línia 1: Serà d'un màxim de 15.000 euros, sempre i quan no superi el cost de l'actuació subvencionada.

Línia 2: La intensitat de l'ajut serà del 10% de la despesa subvencionable acceptada i l'import màxim de l'ajut serà de 1.000.000 euros per projecte.

Característiques i termini: El pagament del 100% de l'ajut serà tramitat un cop s'hagi comprovat la justificació de la realització del projecte subvencionat.

La beneficiària de l'ajut està obligada a presentar la justificació del projecte com a màxim durant els dos mesos posteriors a la finalització del mateix. No existeix possibilitat d'ampliació d'aquest termini.

El procediment de concessió és:

Línia 1: Concurrència no competitiva, i les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació fins a exhaurir el pressupost o el termini (18 de febrer de 2021).

Línia 2: Concurrència competitiva. Presentació de sol·licituds fins el 25 de febrer de 2021.

Més informació sobre la convocatòria en el següent ENLLAÇ

Serveis D’AEBALL /UPMBALL per a la Transformació Industrial:

Des d’AEBALL /UPMBALL posem a disposició de les empreses associades la Xarxa de Col·laboradors experts que us poden acompanyar en diferents serveis per a la transformació industrial:

REFLEXIÓ ESTRATÈGICA:
- Model de Negoci
- Pla Operatiu
- Pla de Direcció
- Quadre de Comandament

DESENVOLUPAMENT DE PLANS TRANSFORMACIÓ TECNOLÒGICA I DE NEGOCI:
- Indústria 4.0
- Fabricació Flexible
- Innovació Disruptiva

PLA DE TRANSICIÓ CAP A LA NOVA MOBILITAT O ALTRES SECTORS:
- Mapa de Valor
- Pla Estratègic Global

MILLORA I OPTIMITZACIÓ DEL PROCÉS PRODUCTIU:
Model de Millora Continua
Producció de Resposta Ràpida QRM i Sistemes Agile
Optimització de la Cadena de subministrament
Millora de la Rendibilitat Global de Planta
Gestió Integral de Compres

Sol·licita més informació AQUÍ

#TreballemPerGuanyarElFutur #EActíVate


Ampliar imagen


Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona