NOVEDADES
NOVEDADES

Nova convocatòria dels Cupons a la Internacionalització: Ajuts de fins a 4.000€ per a la contractació d’export managers, Pla de Promoció Internacional, etc.


El DOGC de l'11 de novembre va publicar la Resolució EMC/2805/2020 per la qual s'obre la segona convocatòria per a l'any 2020 dels ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització.

Els cupons a la internacionalització són cupons de descompte econòmic directe que es poden bescanviar per un servei expert en internacionalització ofert pels proveïdors acreditats d’ACCIÓ. Els cupons ajuden a posar en marxa projectes d’exportació, és a dir, a aconseguir les primeres vendes en mercats internacionals.

Els cupons es poden bescanviar per un o més d’aquests serveis:

- Plans de promoció internacional: selecció de producte/servei a internacionalitzar, preselecció de països, selecció de països, selecció de canal de distribució, llistat de potencials clients.
- Subcontractació Export Manager.

El cost subvencionable màxim és de 5.000 euros per empresa/any, i l’ajut d’ACCIÓ podria arribar fins al 80% de l’import (ajut màxim de 4.000 euros). Es pot sol·licitar més d’un cupó, sempre i quan l’import total dels costos dels serveis sol·licitats no sobrepassi els 5.000 euros.

Des del departament de Promoció Internacional d'AEBALL/UPMBALL, com a Agents de Suport a la Internacionalització acreditats per ACCIÓ, li recomanem que si vol gaudir d’aquests ajuts per impulsar la internacionalització de l’empresa i ha exportat menys del 15% de la facturació a 2019, ens contacti el més aviat possible per planificar el projecte doncs els ajuts s’atorguen per ordre de presentació. El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies a comptar des del 12 de novembre o fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts.

Per a més informació, contactar amb montse@aeball.net / 93 337 04 50 indicant quin servei necessita i li facilitarem el projecte i pressupost d’un professional acreditat.

#TreballemPerGuanyarElFutur #EActíVate


Ampliar imagen


Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona