NOVEDADES
NOVEDADES

AEBALL OFEREIX AJUTS A LA CONTRACTACIÓ DE FINS A 9.974€ AMB EL PROGRAMA D’INSERCIÓ LABORAL “30 PLUS”


AEBALL ha rebut per cinquè any consecutiu l’aprovació del Servei d’Ocupació de Catalunya per a desenvolupar el PROGRAMA 30 Plus que té per objectiu afavorir la inserció laboral de persones majors de 30 anys en situació d’atur, mitjançant experiència laboral durant 6 o 9 mesos, acompanyada de formació i tutorització.

AVANTATGES PER A LES EMPRESES:

- Selecció de candidatures segons els perfils que es necessitin.
- Incorporar treballadors/es que rebran una formació especialitzada en el seu sector.
- Subvenció de 1.108,33€/mes a jornada durant un període d’entre 6 i 9 mesos (fins 9.974,97€). La subvenció serà la proporcional a la jornada i al temps treballat. És compatible amb altres incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social previstes per cada contracte laboral.
- Col·laboració d’AEBALL per a la presentació de la documentació necessària per a la subvenció.

CARACTERÍSTIQUES DEL PROGRAMA:

- Formalitzar un contracte laboral d'entre 6 i 9 mesos, mínim en contracte eventual o indefinit.
- La retribució ha de ser la corresponent al conveni i a la categoria professional i, en cap cas, inferior al Salari Mínim Interprofessional.
- La persona contractada ha de participar en una formació d'entre 20 i 100 hores, que organitzarà AEBALL i no tindrà cap cost per a l'empresa. L'empresa ha de garantir la participació del treballador/a en la formació, en cas que es cursi simultàniament amb el contracte, reduint la jornada de treball mentre duri la formació (en cap cas es superaran les 40 hores setmanals entre la jornada laboral i les hores de formació).

Per a més informació, contacti al 93 33 704 50 o via email a virginia@aeball.net

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal - Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el marc del "Programa SOC-30 Plus”, regulat per l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.

#TreballemPerGuanyarElFutur #EactiVate


Ampliar imagen


Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona