NOVEDADES
NOVEDADES

AEBALL/UPMBALL considera desmesurada l´activitat normativa de l´Estat, que l´any 2019 va tenir un increment del 10,2%


La Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), de la qual AEBALL forma part a través de Foment del Treball, ha publicat recentment el seu informe "La producció normativa en 2019", una radiografia de la realitat normativa de país i els canvis que ha experimentat en els últims temps. La producció normativa de totes les Administracions resta competitivitat i dificulta l'activitat de les empreses; per aquest motiu, la patronal demana una legislació simple, moderna i estable per a tots .

L'informe inclou el nombre de normes aprovades a nivell estatal, autonòmic i europeu durant el passat any. També reflecteix les xifres relatives a l'nombre de pàgines publicades en els diferents butlletins oficials, l'estatal i els autonòmics.

A nivell estatal, l'any 2019, a Espanya es van aprovar 648 noves normes de diferent rang, fet que suposa un increment del 10,2% respecte l'exercici anterior. Per quart any consecutiu, el nombre de reals decrets llei ha estat superior al nombre de lleis ordinàries publicades al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). En l'últim any, dos de cada tres normes amb rang de llei han estat desenvolupades a través d'un reial decret llei.

Al BOE es van editar un total de 214.283 pàgines, fet que suposa un increment del 3,4% respecte al 2018. Si a aquesta xifra se suma les pàgines publicades pels butlletins oficials autonòmics, el nombre total supera el milió: 1.038.323 pàgines en 2019.

A nivell autonòmic, les normes amb rang de llei aprovades per les comunitats autònomes, i recollides en el propi BOE, van ascendir a 309 el 2019 (un 14% més que l'any 2018). En aquest any, el nombre de normes amb rang de llei procedents de les comunitats autònomes va ser dotze vegades més gran que les normes amb rang de llei estatals.

Els diferents butlletins oficials de les Comunitats Autònomes van registrar en les seves publicacions un total de 824.040 pàgines en 2019, gairebé un 4,2% més que el 2018.

A nivell europeu, en el marc de la Unió Europea, el nombre d'actes jurídics adoptats en 2019 va ascendir a 1.995, distribuïts en 818 reglaments, 56 directives i 1.121 decisions. Això suposa un lleuger increment del 4,9% respecte a l'2018. Quant a la legislació total vigent a la Unió Europea, acumula un total de 54.398 normes.

L'informe de la patronal dóna continuïtat als elaborats des de 2015 i evidencien la profusió normativa que les empreses han de suportar. L'entitat empresarial recorda que en l'Informe de Competitivitat Mundial 2019 de World Economic Forum, Espanya se situa en el lloc 114 de 141 països a l'hora de valorar el nivell de càrrega que suposa per a les empreses haver de complir amb tota la regulació.

Pot consultar l'informe complet: LA PRODUCCIÓ NORMATIVA EN 2019Ampliar imagen


Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona