NOVEDADES
NOVEDADES

AEBALL ÉS PUNT D’ATENCIÓ A L’EMPRENEDOR (Punt PAE)


AEBALL és PUNT PAE (Punt d'Atenció a l'Emprenedor) integrat a la xarxa CIRCE del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Els Punts d'Atenció a l'Emprenedor s’encarreguen de facilitar la posada en marxa de noves iniciatives, l'inici efectiu de l’activitat i el seu desenvolupament, a través de la prestació de serveis d'informació, la tramitació de documentació, l’assessorament, la formació i el suport al finançament.

Serveis del Punt PAE d’AEBALL:

- Informació i assessorament als emprenedors en la definició de les seves iniciatives empresarials i durant els primers anys d'activitat de l'empresa.
- Iniciar el tràmit administratiu de constitució formal de l'empresa.
- Informació sobre les característiques, marc legal, aspectes mercantils més importants, avantatges fiscals, aspectes comptables, sistemes de tramitació, normativa aplicable de:

1. Societats Limitades Nova Empresa (SLNE).
2. Societats de Responsabilitat Limitada (SRL).
3. Societats Limitades de Formació Successiva (SLFS).
4. Societats Civils.
5. Comunitats de Béns.
6. Empresaris Individuals (Autònoms).
7. Emprenedors de Responsabilitat Limitada.

A més, s’ofereix informació d'altres formes jurídiques vigents en l'ordenament jurídic mercantil:

- Constitució d'empreses mitjançant el sistema de tramitació telemàtica desenvolupat per la Direcció General d'Indústria i de la PIME, utilitzant el Document Únic Electrònic (DUE).
- Informació sobre els ajuts i incentius per a la creació d'empreses aplicables al projecte.
- Informació sobre el règim de Seguretat Social aplicable, criteris d'adscripció, afiliació, cotització, etc.
- Informació general sobre temes d'interès per a les empreses, com: finançament, fiscalitat, contractació laboral, internacionalització, investigació, desenvolupament tecnològic i innovació, cooperació empresarial, etc.

A més, AEBALL com a membre de la Xarxa de Catalunya Emprèn de la Generalitat de Catalunya, ofereix assessorament, suport, impuls i promoció als nous emprenedors, a les empreses creades de menys de tres anys d’existència i als autònoms, al llarg de tot el procés de creació, creixement i èxit dels projectes.

Per a més informació, contacta amb la Virginia Santolaria al 93 337 04 50 o a l'email virginia@aeball.netAmpliar imagen


Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona