Cursos de Formación
Servicios

OPERADOR DE PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS DE PERSONAL(PEMP)

Imprimir

OBJETIVO:
- Proporcionar a l'operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina.


DATOS GENERALES DEL CURSO:
FECHA INICIO: 28/11/2018
FECHA FINALIZACIÓN: 30/11/2018
HORAS: 12 H.
DÍAS SEMANA: Miércoles, Jueves, Viernes
HORARIO: De 17:00h. hasta 21:00h.
Dias de clase en Noviembre: 28, 29 i 30

CONTENIDO:
- CONTINGUT BÀSIC DE LA FORMACIÓ TEÓRICA: Legislació i normativa referent a l’ús d'aquests equips de treball. Classificació i tipus de PEMP. Característiques i descripcions. Aplicacions. Seguretat abans d'engegar l'equip. Posats de comandament. Ajusto de treball. Anivellació.

-PRINCIPALS PERILLS I FACTORS DE RISC: Mesurades de protecció i prevenció. Normes de seguretat degudes a altres riscos. Engegada. Normes específiques de seguretat en ús. Normes de seguretat en finalitzar els treballs Equips de protecció individual: Manteniment. Revisions.

- CONTINGUT BÀSIC DE LA FORMACIÓ PRÀCTICA: Introducció a la màquina. Reconeixement d'entorn i senyalització de la zona de treball. Reconeixement visual perimetral de la màquina.

- COMPONENTS PRINCIPALS: IDENTIFICACIÓ I FUNCIÓ: Comprovacions i inspecció prèvia a l'ús. Engegada i parada de la màquina. Procediments correctes d'operació de cadascuna de les funcions de seguretat. Maniobrabilitat de la màquina en circuit de pràctiques. Rescat i procediments de baixada d'emergència. Procediment adequat per estacionar la màquina en la seva posició de transport.

LUGAR DE REALIZACIÓN :
IFTEM ALMACENATICA, S.L -
C. Energía, 114-166
(Cornellà de Llobregat)

INSCRIPCIÓN :
ES CONFIRMARÀ LA PLAÇA TRES DIES ABANS DE L'INICI DEL CURS
*****SUBVENCIONAT****
“Accions realitzades dins del Contracte Programa promogut pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya"
"Sol·licitat per AEBALL/UPMBALL"

INSCRIPCIÓN FICHA ALUMNO

Una vez recibida la solicitud de inscripción, contactaremos para confirmarle la disponibilidad de plaza y solicitarle la documentación necesaria.

VolverAvda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha
08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona