Català · Español · Inglés Asóciate

BUSCADOR DE CURSOS
 Area:

 Modalidad:

 Sector:
Facebook
Home >> SERVICIOS >> FORMACIÓN >> INFORMACIÓN DE CURSOS

INFORMACIÓN DE CURSOS
Cursos dirigidos a trabajadores en activo de todos los sectores y personas desempleadas (consultar plazas)

Cursos encontrados: 45

OPERACIÓ DE CARRETONS NORMA RENOVACIÓ UNE 58451 INICIO EN FECHA PREVISTA

Objectius generals: Renovació UNE 58451. Capacitar al maneig segur d'operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig. Objectius específics: -Facilitarà als assistents l'actualització d...

Duración: 8 horas. Inicio: 04/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


ANALÍTICA WEB I PLA DE MARKETING DIGITALDuración: 30 horas. Inicio: 05/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


PRL 2º CICLO P.E FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN INICIO EN FECHA PREVISTA

Contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del sector del Metal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lograr que las acciones y actuaciones en relación con los ...

Duración: 6 horas. Inicio: 05/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COMUNICACIÓ ESCRITA A L’EMPRESA INICIO EN FECHA PREVISTA

Una gran part de la comunicació, externa i interna, que fa una empresa és a través de l’escriptura. Cada missatge importa, ja sigui un correu electrònic, una proposta, un informe, una nota de premsa, una carta o un bloc....

Duración: 10 horas. Inicio: 08/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PLATAFORMES ELEVADORES MÒBILS DE PERSONAL INICIO EN FECHA PREVISTA

L’objectiu general del curs és facilitar als alumnes els coneixements necessaris per a poder realitzar correctament les operacions amb les plataformes elevadores mòbils de personal, respectant totes les mesures de segure...

Duración: 12 horas. Inicio: 09/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


HABILITATS DE COMUNICACIÓ INICIO EN FECHA PREVISTA

OBJECTIUS GENERALS: Adquirir l'habilita i conèixer els sistemes sub jectius de comunicació. Entendre el missatge per tots els mitjans de comunicació. Trasmetre el missatge de fomra correcta i aconseguint la màxima compr...

Duración: 30 horas. Inicio: 09/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


AUDITOR INTERN SISTEMES GESTIÓ SEGONS ISO 9001: 2015 I ISO 14001: 2015 INICIO EN FECHA PREVISTA

Els principals objectius del curs són els següents: - Conèixer els Requisits de les noves versions de les Normes ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015. - Conèixer la documentació necessària i proporcionar les eines per dur ...

Duración: 21 horas. Inicio: 10/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PLA DE MARKETING DE L'EMPRESA

Establir la finalitat i l'estructura d'un Pla de Màrqueting. Especificar en què consisteixen les Decisions Estratègiques del Pla de markenting. Descriure les estratègies funcionals del Pla de markenting....

Duración: 4 horas. Inicio: 10/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


LES OBLIGACIONS LEGALS DE REGISTRE DE JORNADA. LA REGULACIÓ DEL TEMPS DE TREBALL

Analitzar les obligacions que l'Estatut dels Treballadors regula sobre l'obligació empresarial de registrar la jornada dels treballadors, i els possibles efectes laborals i de Seguretat Social que poden derivar en cas d'...

Duración: 4 horas. Inicio: 11/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ANGLÈS B.1.A

Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a mediar entre parlants de distintes llengües, en situacions quotidianes i menys corrents...

Duración: 60 horas. Inicio: 15/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


INTRODUCCIÓ AL MINDFULNESS EMPRESARIAL: APRENENT A GESTIONAR L'ESTRÉS I A VIURE EL MOMENT PRESENT

Reduir els nivells d’estrès i ansietat. Aprendre a desconnectar el pilot automàtic. Disminuir la impulsivitat. Incrementar la capacitat d’atenció, concentració i creativitat Saber com generar moments diaris de calma din...

Duración: 18 horas. Inicio: 16/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ANALITZANT L'ORGANITZACIÓ DE L'EMPRESA

Definir els esforços necessaris per aconseguir els objectius empresarials definits des del principi i encaminar-los vers a bons resultats....

Duración: 4 horas. Inicio: 17/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


ADAPTACIÓ ALS REQUISITS DE LA NORMA ISO 9001:2015 INICIO EN FECHA PREVISTA

Dirigit a Responsables i Tècnics de Qualitat, a Professionals i Auditors Interns formats segons la ISO 9001: 2008 que tinguin competències específiques en la Gestió de la Qualitat i desitgin conèixer els requisits de la ...

Duración: 12 horas. Inicio: 18/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER PRODUCCIÓN CELULAR

Aprenderá a reconocer las situaciones en que la Producción. Celular aporta beneficios. Aprenderá a diseñar una Célula de Producción dentro del contexto de la fábrica...

Duración: 12 horas. Inicio: 18/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TECNOLOGIES I INNOVACIONS SMART APLICABLES ALS POLÍGONS INDUSTRIALS: MOBILITAT I BIG DATA

Els alumnes coneixeran què són i com es gestionen els polígons industrials, les principals característiques i problemàtiques, coneixeran els polígons més importants, així com les seves oportunitats i necessitats més com...

Duración: 150 horas. Inicio: 19/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


NOUS REQUISITS NORMA IATF 16949: 2016 I LA SEVA INTEGRACIÓ AMB LA ISO 9001: 2015

El principal objectiu d'aquest curs és donar a conèixer les novetats relatives a la IATF 16949: 2016, la nova norma per als sistemes de gestió de qualitat en empreses del sector d'automoció, que substitueix la ISO / TS 1...

Duración: 14 horas. Inicio: 22/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AMPLIA LA TEVA XARXA DE CONTACTES AMB LinkedIn

- Formar i orientar l'alumnat en la correcta configuració, ús i pràctica de les funcions de la xarxa social LinkedIn. - Aprofitar les oportunitats de connexió i comunicació amb els altres usuaris de LinkedIn amb l'objec...

Duración: 4 horas. Inicio: 24/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


EL LIDERATGE I COMPROMÍS DE L'ALTA DIRECCIÓ SEGONS LA NORMA ISO 9001: 2015

Conèixer els canvis que ha introduït ISO 9001: 2015 en relació als líders i l'estratègia. Aprendre a alinear l'estratègia amb els nous requisits. Aprendre eines i metodologies per a la planificació estratègica. Practicar...

Duración: 7 horas. Inicio: 24/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


COM ELABORAR UN PLA D'EMPRESA

L'objectiu del curs és conèixer els passos necessaris per crear una empresa, ja que és el punt de partida perquè desenvolupem una activitat empresarial formal, tenint en compte la seva viabilitat, l'oferta, demanda, comp...

Duración: 4 horas. Inicio: 24/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


WORDPRESS AVANÇAT PER A EMPRESES

Oferir els coneixements necessaris sobre els plugins de Wordpress.org: què són, instal·lació i tipus. Aprendre a treure’n el màxim profit del web a través de plugins específics i augmenter la seva seguretat. Conèixer ...

Duración: 4 horas. Inicio: 25/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PLA ECONÒMIC I FINANCER DE L'EMPRESA

És conèixer els recursos permanents que s'espera obtenir i que haurien de cobrir les inversions projectades. Saber el propòsit, necessitats inicials per afrontar el projecte i la forma en què aquestes necessitats es fina...

Duración: 4 horas. Inicio: 26/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


AUDITOR INTERN SISTEMES GESTIÓ MEDI AMBIENTAL, ISO 14001: 2015

Repassar, punt a punt, els aspectes claus de la Norma ISO 14001: 2004. Conocer els requisits de les diferents eines de Gestió Ambiental que s'han de dominar, en base a les exigències de la norma ISO 14001: 2004. Aprendre...

Duración: 20 horas. Inicio: 29/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO M C FONTANERÍA E INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN

Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sensibilidad de los profes...

Duración: 20 horas. Inicio: 29/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO M C INSTALACIONES, REPARACIONES, MONTAJES, ESTRUCTURAS METÁLICAS, CERRAJERÍA Y CARPINTERIA METÁLICA

Contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del sector del Metal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lograr que las acciones y actuaciones en relación con los ...

Duración: 20 horas. Inicio: 29/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO MC ELECTRICIDAD MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE AT Y BT

Objetivos generales: Mejorar las competencias y cualificaciones de los trabajadores ocupados. Apoyar la Formación Continua como un elemento esencial del proceso de formación a lo largo de toda la vida. Potenciar la sen...

Duración: 20 horas. Inicio: 29/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER LIDERAZGO EN ENTORNOS DE MEJORA CONTINUA

Conocer su estilo de liderazgo y comunicación Conocer las capacidades de un Líder orientado a la Mejora Continua. Identificar las propias capacidades y las áreas de mejora personales. Afrontar el liderazgo de un equipo ...

Duración: 18 horas. Inicio: 29/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PLA ESTRATÈGIC

Aprendre a utilitzar les eines que ens dona la teoria de jocs per analitzar les situacions prèvies a la presa de decisions i a tenir en compte totes les variables (el coneixement del mercat, dels participants, de les tàc...

Duración: 4 horas. Inicio: 31/05/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Metal Tipo: Subvencionado


AUDITOR CAP EN SISTEMES DE GESTIÓ ENERGÈTICA: ISO 50001: 2011

Adquirir els coneixements generals i les eines necessàries per realitzar i liderar auditories de Tercera Part en Sistemes de Gestió Energètica segons els requisits de la ISO 50001: 2011 i la ISO 19011: 2002...

Duración: 14 horas. Inicio: 01/06/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO P.E INSTALACIONES, REPARACIONES, MONTAJES, ESTRUCTURAS METÁLICAS, CERRAJERÍA Y CARPINTERIA METÁLICA

Contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del sector del Metal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lograr que las acciones y actuaciones en relación con los ...

Duración: 6 horas. Inicio: 06/06/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


PRL 2º CICLO P.E. ELECTRICIDAD MONTAJE Y MANTENIM. DE INSTALACIONES DE AT Y BT

Contribuir a la determinación de las cualificaciones y competencias profesionales específicas del sector del Metal en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lograr que las acciones y actuaciones en relación con los ...

Duración: 6 horas. Inicio: 09/06/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NOU REGLAMENT DE MAGATZEM DE PRODUCTES QUÍMICS APQ

L'objectiu d'aquest curs és identificar quines instal·lacions estan afectades pel nou Reglament 105/2010 i les seves ITC. Conèixer les obligacions legals derivades d'aquest i saber implantar un sistema de control de les ...

Duración: 12 horas. Inicio: 12/06/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ATEX (D'ATMÓSFERES EXPLOSIVES)

Analitzar les situacions de risc que es troba el treballador que realitza treballs en Atmósferes Explosives. Conèixer les mesures preventives que es poden adoptar per evitar els riscos en aquestes atmósferes. Instruir so...

Duración: 6 horas. Inicio: 15/06/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ADAPTACIÓ ALS REQUISITS DE LA NOVA NORMA ISO 14001: 2015

Els objectius del curs són: - Conèixer els nous requisits per al Sistema de Gestió del Medi Ambient i els principis de gestió que ha establert ISO amb la nova versió de la Norma ISO 14001: 2015. - Proporcionar als assi...

Duración: 12 horas. Inicio: 15/06/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


AUDITOR CAP IRCA QUALITAT ISO 9001

La sèrie ISO 9000 constitueix un model excel·lent per a la millora dels processos dels negocis. Està basada en el cicle "Planificar - Fer-Verificar - Actuar" i en els 8 principis de la gestió de la qualitat. Per assegura...

Duración: 40 horas. Inicio: 19/06/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


ANGLÈS B.1.B

Utilitzar l'idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a mediar entre parlants de distintes llengües, en situacions quotidianes i menys corrents...

Duración: 60 horas. Inicio: 21/06/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Oficinas y despachos Tipo: Subvencionado


TREURE TEMPS AL TEMPS: CLAUS PER SER MÉS EFECTIU

Millorar l’efectivitat i productivitat personal. Conèixer i practicar una sèrie d’eines i principis d’actuació que ens poden ajudar a millorar la nostra eficiència personal....

Duración: 10 horas. Inicio: 27/06/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


NEUMÁTICA Y ELECTRONEUMÁTICA INDUSTRIAL

Entenderá el significado de un sistema neumático y su aplicación en máquinas de producción. Será capaz de regular óptimamente la velocidad de funcionamiento y la presión de trabajo. Detectará los fallos en componentes ne...

Duración: 24 horas. Inicio: 03/07/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TAST DE COACHING EXECUTIU

Conèixer els fonaments del coaching executiu i algunes de les seves eines de treball. Millorar la qualitat i efectivitat de les converses amb els i col·laboradors. Conèixer i integrar el model GROW en la nostra form...

Duración: 10 horas. Inicio: 04/07/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER DISEÑO DE APROVISIONAMIENTOS MILKRUN

Aprenderá a diseñar un circuito Milkrun de aprovisionamiento a Producción....

Duración: 12 horas. Inicio: 18/09/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


MANTENIMIENTO Y LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS DE SISTEMAS HIDRÁULICOS

Conocerá las características de componentes hidráulicos relevantes. Podrá interpretar datos técnicos de cada componente. Conocerá la forma en la que se puede mejorar la disponibilidad del equipo de producción. Conocerá t...

Duración: 18 horas. Inicio: 02/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER SMED: REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE PREPARACIÓN DE MÁQUINAS E INSTALACIONES

Aprenderá la metodología SMED y será capaz de ponerla en marcha en su organización. Aprenderá cómo establecer una dinámica de mejora progresiva de la flexibilidad sin comprometer la productividad....

Duración: 8 horas. Inicio: 24/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER KAIZEN (MEJORA CONTINUA)

Aprenderá los principios de la mejora Kaizen y cómo aplicarlos en un entorno real. Será capaz de iniciar una dinámica de Mejora Continua en su organización...

Duración: 6 horas. Inicio: 25/10/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER KANBAN

Visualizará el funcionamiento del Kanban Periodo Fijo y Lote Fijo. Será capaz de diseñar un Bucle Kanban...

Duración: 12 horas. Inicio: 07/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER TRABAJO EN EQUIPO EN ENTORNOS DE MEJORA CONTINUA

Identificar su estilo de comunicación y como adaptarlo al de los demás. Integrarse en un equipo de Mejora Continua. Relacionarse con los demás miembros del equipo de forma constructiva. Focalizarse en la obtención de res...

Duración: 12 horas. Inicio: 14/11/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable


TALLER LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN EN PLANTA INDUSTRIALES

Desarrollará la competencia de autoconocerse para ejercer un liderazgo colaborativo eficaz. Será consciente de su estilo de comportamiento y cómo influye en los otros. Pondrá en práctica habilidades que faciliten una mej...

Duración: 18 horas. Inicio: 12/12/2017
Modalidad: Presencial. Sector: Todos Tipo: Bonificable 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - AEBALL * UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L'HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT - UPMBALL.
Avda. Fabregada, 93, 1º 3ª, Esc. Derecha - 08901 L'Hospitalet de Llobregat . Barcelona * Telf. 93.337 04 50 . E-mail :aeball@aeball.net . Nota legal . Créditos
AEBALL · UPMBALL · INFORMACIÓN · ACTIVIDADES · SERVICIOS · ÁREA SOCIOS · CONTACTO